Jana Švarná

Jana Švarná
3 Příspěvky 0 KOMENTÁŘE
Jana Švarná sprevádza ľudí rôznymi fázami pracovného života a vystupuje ako tzv. "nakopávačka" a podporovateľka osobného rozvoja menšich firiem, start -upov. Už od malička sa rada vŕta v osobnostiach, ich schopnostiach, prejavoch, potenciále, až jej to zostalo doteraz. Po 6 ročnom lovení ľudských hláv ( ako recruiterka ), prešla do sveta medzinárodného korporátu, odkiaľ nakoniec odišla, aby sa mohla venovať a prepájať viaceré projekty na podporu odhalovania potenciálu jednotlivcov, tímov a firiem. Vedie workshopy na spoznanie a praktické využívanie žensko-mužských kvalít v živote a biznise. Programy pre jej klientov sú stavané na rozbore prejavov a kvalít v bežnom živote a vytvorenia praktického akčného plánu, kedy človek začne robiť , čo pred tým nikdy nedokázal urobiť.