Hater W.M.F.

Hater W.M.F.
2 Příspěvky 0 KOMENTÁŘE
Zapšklý a zakomplexovaný člověk, hater tělem i duší, který se s nenávistí ke všemu a ke všem ráno budí a večer usíná. Z jeho textů je patrná frustrace bezútěšným životem, neschopnost něco na tom měnit a chvílemi probleskuje zjevná psychická porucha, která jednou povede k něčemu hroznému. Jeho mottem je: Nenávidíme vás a škodíme vám!